Taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ schetst vergezicht

Datum | 29 maart 2017
Categorie | Actueel Archief Publicaties

Deze week heeft de taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ haar advies aan de minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aangeboden. Bij de totstandkoming van bredescholen/kindcentra bestaan veel belemmeringen wat betreft tegenstrijdige regelgeving en versnipperde geldstromen van centrale en decentrale overheden. Het rapport vormt een goede opsomming van alle belemmeringen. De ambities zijn tweeledig, enerzijds harmonisatie van geldstromen, regelgeving, CAO’s en inspecties, anderzijds het ontwikkelen en harmoniseren van kennis en vaardigheden van medewerkers (onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp) die gericht is op de ontwikkeling van kinderen.

Gezien de nieuwe coalitievorming is het nog maar de vraag wat er met het advies van de taskforce wordt gedaan. Een gemeenschappelijk gedragen perceptie van de huidige situatie en van oplossingsrichtingen is echter al winst. De kosten van de ambities loopt in de miljarden. Hoe strevenswaardig de ambities ook zijn, we moeten oppassen dat we niet alle ontwikkelingen in het veld stilleggen met het idee dat alle randvoorwaarden eerst moeten zijn ingevuld. Tevens is het risico dat er slechts één definitie is van een ‘leer en ontwikkelomgeving’. Er volgt nog een jarenlange discussie over systeemwijzigingen die bij meerdere ministeries moet worden doorgevoerd.

Er zijn organisaties en gemeentes nodig die niet afwachten maar nu de grenzen gaan opzoeken en samenwerking realiseren. Dat betekent ruimte voor lokaal maatwerk en meer initiatief en regie bij gemeentes bij totstandkoming van kindcentra. Onderwijs en opvang werken daarbij samen met partijen die al dan niet een zorggericht aanbod hebben voor kinderen.

Gemeentelijke regie is wenselijk omdat de gemeente immers gaat over huisvestingsbeleid, middelen heeft om jeugdbeleid te integreren en bijvoorbeeld op lokaal niveau met de GGD in overleg kan hoe toezicht wordt vormgegeven bij innovatieve om samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Op landelijke niveau is de problematiek in beeld. We moeten echter niet gaan wachten op nieuwe wettelijke kaders maar op lokaal niveau initiatieven nemen en resultaten boeken waarbij we vanuit de praktijk input leveren voor de landelijke discussie.