Onderwerp: VNG

Column ‘Leges LRKP Melkkoe’ – 12/2012 MK

7 december 2012 | Categorie: Archief

Een aanhoudende bron van ergernis is de – te hoge – legesheffing voor registratie en/of wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP). Ondanks alle protesten uit de branche, brieven van de minister en de VNG aan gemeenten, gaat het gewoon door. Mogen gemeenten voor opname … Download de column als PDF

Artikel ‘Dichttimmeren of zelfregulering’ -3/2012 MK

2 maart 2012 | Categorie: Archief Publicaties

De kinderopvang ligt onder een vergrootglas. Te duur, toezicht en handhaving moeten strenger en de kwaliteit moet omhoog. Tegelijkertijd zitten kindercentra met vraaguitval, groeiende concurrentie en moeten ze transparanter werken. En dan zijn er nog de knellende en onduidelijke regelgeving, kwaliteitseisen en een strenger toezicht. Reinoud Kroese en Peter Kuijper zetten de ontwikkelingen op een rijtje en doen aanbevelingen. Download de pdf