Onderwerp: toezicht

Artikel ‘Dichttimmeren of zelfregulering’ -3/2012 MK

2 maart 2012 | Categorie: Archief Publicaties

De kinderopvang ligt onder een vergrootglas. Te duur, toezicht en handhaving moeten strenger en de kwaliteit moet omhoog. Tegelijkertijd zitten kindercentra met vraaguitval, groeiende concurrentie en moeten ze transparanter werken. En dan zijn er nog de knellende en onduidelijke regelgeving, kwaliteitseisen en een strenger toezicht. Reinoud Kroese en Peter Kuijper zetten de ontwikkelingen op een rijtje en doen aanbevelingen. Download de pdf