Onderwerp: Raad van State

Column ‘De GGD is boos’ 6-7/2012 MK

15 juni 2012 | Categorie: Archief

GGD Nederland is boos dat Villa Petit Paradis Kinderdagverblijf van het Jaar is geworden. Een inspectie omvat ruim 100 kwaliteitseisen en het winnende kinderdagverblijf uit Meppel had een dreumes die even ging wennen op de peutergroep administratief niet goed verwerkt. Download de column als PDF

Notitie ‘Afwijking van beleidsregels’

13 juni 2012 | Categorie: Archief Publicaties

Notitie over artikel 21 (overgangsbepaling), Besluit Kwaliteit Kinderopvang en het kritische advies van de Raad van State dd. 18 april 2012. Kindercentra die met GGD goedkeuring vóór 6 juni 2012 kunnen afwijken van de Beleidsregels door het bieden van een gelijkwaardig alternatief, mogen dat per 1 januari 2014 niet meer. Download …

Lees meer >

Artikel ‘Dichttimmeren of zelfregulering’ -3/2012 MK

2 maart 2012 | Categorie: Archief Publicaties

De kinderopvang ligt onder een vergrootglas. Te duur, toezicht en handhaving moeten strenger en de kwaliteit moet omhoog. Tegelijkertijd zitten kindercentra met vraaguitval, groeiende concurrentie en moeten ze transparanter werken. En dan zijn er nog de knellende en onduidelijke regelgeving, kwaliteitseisen en een strenger toezicht. Reinoud Kroese en Peter Kuijper zetten de ontwikkelingen op een rijtje en doen aanbevelingen. Download de pdf

Notitie Raad van State 21 december 2011 LJN-BU8881

6 januari 2012 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Notitie bij de uitspraak van de Raad van State dd. 21 december 2011. Die oordeelde dat handhavend optreden op basis van  de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang niet mogelijk is omdat het geen wettelijke voorschriften in de zin van de Awb zijn. Overzicht van de consequenties voor kindercentra en de overheid en aanbevelingen hoe de kwaliteitseisen kunnen worden verbeterd. Lees meer >