Onderwerp: OC reglement

Column ‘Oudercommissies – 11/2012 MK

2 november 2012 | Categorie: Archief

Over de theorie en de praktijk van Oudercommissies. Er is nog onduidelijkheid over hoe je als kinderopvangorganisatie met meerdere locaties het beste de ouderparticipatie kunt vormgeven en op welke manier wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De wet geeft enige richting. Artikel 1.58 lid 1 Wkkp zegt: ….. Download de column als PDF