Onderwerp: Legesheffing

Gemeenten die leges LRKP heffen: peildatum 11 maart 2013

11 maart 2013 | Categorie: Archief Publicaties

Laatste update is Almere! Ruim 80 gemeenten in Nederland heffen leges voor de inschrijving in het Register Kinderopvang, waarvan 21 nieuwe gemeenten tot dusver in 2013! De leges voor gastouders variëren van € 22,60 tot € 1006,00; voor gastouderbureaus en kindercentra zijn de hoogste leges:  € 1974,00. Voor het complete overzicht: download hier de pdf.

Column ‘Leges LRKP Melkkoe’ – 12/2012 MK

7 december 2012 | Categorie: Archief

Een aanhoudende bron van ergernis is de – te hoge – legesheffing voor registratie en/of wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP). Ondanks alle protesten uit de branche, brieven van de minister en de VNG aan gemeenten, gaat het gewoon door. Mogen gemeenten voor opname … Download de column als PDF

Column ‘Slagvaardig’ – 5/2012 MK

11 mei 2012 | Categorie: Archief

Ik bespeur veel onrust bij klanten en hun personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Ik bespeur veel onrust bij klanten en personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Op het internet lees ik harde kritiek op de Brancheorganisatie die te weinig strijdbaar is. Download de column als PDF