Onderwerp: Gemeentewet

Column ‘Leges LRKP Melkkoe’ – 12/2012 MK

7 december 2012 | Categorie: Archief

Een aanhoudende bron van ergernis is de – te hoge – legesheffing voor registratie en/of wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP). Ondanks alle protesten uit de branche, brieven van de minister en de VNG aan gemeenten, gaat het gewoon door. Mogen gemeenten voor opname … Download de column als PDF