Onderwerp: Brancheorganisatie

Column ‘Oudercommissies – 11/2012 MK

2 november 2012 | Categorie: Archief

Over de theorie en de praktijk van Oudercommissies. Er is nog onduidelijkheid over hoe je als kinderopvangorganisatie met meerdere locaties het beste de ouderparticipatie kunt vormgeven en op welke manier wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De wet geeft enige richting. Artikel 1.58 lid 1 Wkkp zegt: ….. Download de column als PDF

Column ‘De GGD is boos’ 6-7/2012 MK

15 juni 2012 | Categorie: Archief

GGD Nederland is boos dat Villa Petit Paradis Kinderdagverblijf van het Jaar is geworden. Een inspectie omvat ruim 100 kwaliteitseisen en het winnende kinderdagverblijf uit Meppel had een dreumes die even ging wennen op de peutergroep administratief niet goed verwerkt. Download de column als PDF

Column ‘Slagvaardig’ – 5/2012 MK

11 mei 2012 | Categorie: Archief

Ik bespeur veel onrust bij klanten en hun personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Ik bespeur veel onrust bij klanten en personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Op het internet lees ik harde kritiek op de Brancheorganisatie die te weinig strijdbaar is. Download de column als PDF

Artikel ‘Dichttimmeren of zelfregulering’ -3/2012 MK

2 maart 2012 | Categorie: Archief Publicaties

De kinderopvang ligt onder een vergrootglas. Te duur, toezicht en handhaving moeten strenger en de kwaliteit moet omhoog. Tegelijkertijd zitten kindercentra met vraaguitval, groeiende concurrentie en moeten ze transparanter werken. En dan zijn er nog de knellende en onduidelijke regelgeving, kwaliteitseisen en een strenger toezicht. Reinoud Kroese en Peter Kuijper zetten de ontwikkelingen op een rijtje en doen aanbevelingen. Download de pdf