Onderwerp: 21 december 2011

Notitie Raad van State 21 december 2011 LJN-BU8881

6 januari 2012 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Notitie bij de uitspraak van de Raad van State dd. 21 december 2011. Die oordeelde dat handhavend optreden op basis van  de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang niet mogelijk is omdat het geen wettelijke voorschriften in de zin van de Awb zijn. Overzicht van de consequenties voor kindercentra en de overheid en aanbevelingen hoe de kwaliteitseisen kunnen worden verbeterd. Lees meer >