Partners

Kennis moet je delen

Pulito is ‘preferred supplier’ van de bdKO op het gebied van bestuursrecht en is kennispartner van het KNGO en Kind op1. Leden van de bdKO komen in aanmerking voor extra gratis advies via de Helpdesk en gematigde tarieven voor juridisch advies, rechtsbijstand en de Quick Scan.

Samen werken

Pulito werkt structureel samen met een aantal gespecialiseerde partners op het gebied van arbeidsrecht, bedrijfsvoering, bestuursrecht, crisismanagement, marketing en pedagogiek. Wij geloven niet in schapen met vijf poten en schakelt daarom – indien nodig en na overleg met u – een partner in om de dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen.

Onze partners

Kind op1

Advies en interim (project) management op het terrein van kinderopvang & peuterspeelzalen; jeugdbeleid & zorgbeleid en integrale kindcentra (IKC)

Daisy’s Opstapje

Consultancy kinderopvang: GGD trajecten, beleidsstukken en protocollen, kindplanning, coaching van houder en personeel

Debicare

Administratieve diensten

Kuijper Advocaten

Bestuursrecht

Iwécom

Crisis- en reputatie management

Hens & Prins Advocaten

Huur- en arbeidsrecht

Linkin Business

Marketingadvies- en onderzoek

Speelgoed Advies

Pedagogisch- en speeladvies

KNGO

Trainingen voor gastouders