Notitie Raad van State 21 december 2011 LJN-BU8881

Datum | 6 januari 2012
Categorie | Actueel Archief Publicaties
Onderwerp | 21 december 2011 beleidsregels Peter Kuijper Raad van State

Notitie bij de uitspraak van de Raad van State dd. 21 december 2011. Die oordeelde dat handhavend optreden op basis van  de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang niet mogelijk is omdat het geen wettelijke voorschriften in de zin van de Awb zijn. Overzicht van de consequenties voor kindercentra en de overheid en aanbevelingen hoe de kwaliteitseisen kunnen worden verbeterd. Download de PDF