Klanten

Groot en klein

Pulito heeft al talloze grote en kleinere kindercentra, peuterspeelzaalorganisaties, basisscholen en gastouderbu-reaus geholpen met bedrijfskundig en juridisch advies. Hieronder een aantal voorbeelden van ons advieswerk.

Strategisch advies

 • advies over harmonisatie peuterspeelzaalwerk
 • advies over vorming IKC
 • advies over strategie en meerjarenbeleid
 • marketingadvies over positionering, missie en visie.
 • verbetering van bestuursstructuur en verandering van rechtsvorm

Bedrijfsvoering

 • kosten analyses en advies inzake uurtarief in de kinderopvang
 • advies over exploitatiemodel peuterspeelzaalwerk na harmonisatie
 • advies over exploitatiemodel IKC
 • advies over governance, vertrouwenspersoon en klachtencoördinator
 • begeleiding reorganisaties en personeelsbeleid
 • verbetering van de relatie met ouders en de Oudercommissie

Juridisch Advies

 • advies bij nieuwe huisvesting en huurovereenkomsten
 • crisismanagement en verbeteringstrajecten
 • rechtsbijstand n.a.v. handhaving door gemeenten

Toezicht en Handhaving

 • advies n.a.v. toezicht
 • overleg met gemeente en rechtsbijstand bij handhaving
 • inhouse workshops en advies m.b.t. regelgeving

Juridische Quick Scan

 • m.b.t. de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang
 • aanpassingen van huur-, kindplaats en arbeidsovereenkomsten
 • betere handelsnaam- en merkbescherming, verzekeringsportefeuille.

Referenties

Op aanvraag