Invoering wet Harmonisatie uitgesteld?

Datum | 22 februari 2017
Categorie | Actueel Archief Publicaties

Het concept-wetsvoorstel ‘directe financiering’ ligt momenteel ter advies bij de Raad van State. De motie-Heerma die 21 februari jl. is aangenomen houdt in dat als het wetsvoorstel directe financiering  vóór 1 september 2017 door de Tweede Kamer wordt aangenomen, de inwerkingtreding van de harmonisatie van de peuterspeelzalen wordt uitgesteld tot inwerkingtreding van de Wet directe financiering. Het voordeel zou dan zijn dat ouders na 2020 direct gebruik kunnen maken van het systeem van directe financiering en niet de tussenstap hoeven te maken naar het systeem van de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Dit geldt alleen voor gemeenten die peuterspeelzalen niet harmoniseren naar de Wet Kinderopvang (Wko). Als een gemeente wel kiest voor de harmonisatie naar de Wko, dan moeten ouders wel overstappen naar het systeem van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.