Training IKK

Trainingen: Besluit IKK in de praktijk 

Op 1 januari 2018 treedt het Besluit Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. Op 11 en 16 augustus j.l. hebben Daisy Koekkoek van Daisy’s Opstapje en Reinoud Kroese van Pulito Advies samen trainingen gegeven aan kindercentra;  die zijn nu hard aan de slag met hun plan van aanpak om tijdig te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Reactie van een deelnemer

‘Deze training gaat mij veel tijd schelen in het opstellen van het PvA (=Plan van Aanpak) van het implementeren van IKK binnen de organisatie. Afgezet tegen de (lage) kosten van de training zijn de baten hoog’.

De volgende trainingsdata zijn op 12, 19 en 26 oktober a.s. Meldt u snel aan, zodat u:

  • tijdig en goed voorbereid bent
  • voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen
  • uw bedrijfsvoering en kosten op orde heeft
  • op tijd uw nieuwe pedagogische beleidsplan en
  • tijdig de uurprijzen voor 2018 heeft afgestemd met uw OC.

De training bestaat uit twee delen, een informatief en een praktijkgericht gedeelte.

Dag 1

Op dag 1 gaan we – met maximaal 14 deelnemers – nader in op alle punten uit het nieuwe Besluit IKK waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop u de veranderde en nieuwe kwaliteitseisen kunt doorvoeren binnen uw kinderopvangorganisatie. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de bedrijfsmatige gevolgen. De dag wordt afgesloten met het opstellen van een plan van aanpak voor uw eigen kinderopvangorganisatie. Dit doen we in deelgroepen van maximaal 4 deelnemers. Het is van groot belang dat u goed inzichtelijk kan maken welke stappen uw organisatie in 2017 nog moet maken om op een verantwoorde wijze per 1 januari 2018 onverkort aan het Besluit IKK te kunnen voldoen.

Uw plan van aanpak

In dit plan van aanpak neemt u ook op welke acties u al gaat oppakken om per 1 januari 2019 te voldoen aan de dan geldende nieuwe eisen m.b.t de gewijzigde BKR op KDV en BSO; de extra opleidingseisen voor PM’ers die baby opvang gaan verzorgen en hoe en wanneer u de dan verplichte pedagogische beleidsmedewerker op uw locatie(s) gaat inzetten.

Dag 2

Dag 2 vindt plaats uiterlijk vier weken na de 1e bijeenkomst en bestaat uit een individueel gesprek van 1 uur met één van de beide trainers over (de uitvoering) van het plan van aanpak bij uw eigen kinderopvangorganisatie en de vragen die u nog heeft. Wij verwachten van de deelnemers een (pro-)actieve instelling zodat u na het volgen van deze training niet alleen een goed inzicht heeft in de Wet IKK maar ook beschikt over een realistisch en goed uitvoerbaar plan van aanpak voor uw eigen organisatie.

Locatie

De training op Dag 1 vindt plaats op een rustige locatie in Amsterdam-Duivendrecht en duurt van 10.00-17.00 uur. De locatie is zeer goed te bereiken met OV en auto. Bij de training is de lunch, koffie en thee inbegrepen. Het tweede dagdeel vindt plaats op nog nader te bepalen locaties in Amsterdam e.o. Dan vinden de gesprekken plaats met de individuele deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@daisysopstapje.nl of reinoud@pulito.nl Geef bij uw aanmelding a.u.b. duidelijk aan voor welke datum u zich wilt opgeven. De trainingsdata zijn De trainingsdata zijn 12, 19 en 26 oktober a.s. De kosten voor de 2-daagse training zijn €299,- incl. BTW pp.

Vaste klanten van Daisy’s Opstapje en Pulito Advies en leden van de bdKO krijgen 10% korting en betalen dus €269,- incl. BTW.

Voor grotere kinderopvangorganisaties met 10 of meer locaties bestaat de mogelijkheid van een in-house training. Neem hiervoor contact op met Reinoud Kroese via reinoud@pulito.nl