Bedrijfsvoering

Morgen is anders dan vandaag

De Wet IKK treedt op 1 januari 2018 in werking. Net als de Wet Harmonisatie kinderopvang -peuterspeelzalen. Een nieuw financieringsmodel is in de maak. Samenwerking met basisscholen en de zorg wordt steeds belang-rijker. Meer dan ooit is een goed zicht op de -bijkomende – kosten van belang, Alleen dan kan de belofte van meer kwaliteit worden waargemaakt. Daar hebben kinderen recht op.

Geen regie zonder visie

Hoe ziet de markt er over een jaar of over 3 jaar uit? Klopt uw strategie? Hoe pakt u dit gestructureerd aan? Strategievorming vraagt naast lef en leiderschap om scenario denken. En scenario’s moeten worden doorgerekend. Wij begeleiden dit proces graag als klankbord, navigator en telraam.

Doe de goede dingen

Door de enorme dynamiek is het niet altijd even gemakkelijk om het overzicht te behouden. Iedere keuze heeft consequenties voor de kwaliteit en voor de bedrijfsvoering. Wij helpen graag met het uitwerken van scenario’s die realistisch zijn en kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verder verbeteren. Tijdig hulp inroepen is geen teken van zwakte maar van kracht.

Zelf doen of samen uitbesteden?

Bedrijfsprocessen zijn er om verder verbeterd te worden. Laat ICT voor u werken in plaats van andersom. Focus op datgene waar u goed in bent en kijk of u bepaalde taken kunt uitbesteden. Wel eens nagedacht over samenwerking met uw concurrenten zonder defensieve agenda?

 

Neem contact op >