Archief

Eerder verschenen berichten, columns en publicaties kunt u hier terugvinden

Column ‘Oudercommissies – 11/2012 MK

2 november 2012 | Categorie: Archief

Over de theorie en de praktijk van Oudercommissies. Er is nog onduidelijkheid over hoe je als kinderopvangorganisatie met meerdere locaties het beste de ouderparticipatie kunt vormgeven en op welke manier wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De wet geeft enige richting. Artikel 1.58 lid 1 Wkkp zegt: ….. Download de column als PDF

‘Tips m.b.t. toezicht en handhaving in de kinderopvang’

14 oktober 2012 | Categorie: Archief Publicaties

Pulito heeft voor u op een rijtje gezet hoe u het beste kunt omgaan met de GGD en de gemeente. Goede tips voor, tijdens en na een inspectie en in een -dreigend- handhavingstraject. Handig om de regie te blijven voeren. Duidelijkheid over uw rechten en plichten. Lees het hele artikel als PDF

Column ‘Continue screening’ – 10/2012 MK

5 oktober 2012 | Categorie: Archief

Op 10 september is het conceptbesluit continue screening kinderopvang naar het parlement gestuurd en dit treedt naar verwachting per 1 maart 2013 in werking. Iedereen die werkt bij een kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal, gastouderbureau of gastouder (ook de meerderjarige huisgenoten) valt onder de screening. Download de column als PDF

Column ‘Kind van de rekening’ – 9/2012 MK

7 september 2012 | Categorie: Archief

Door het faillissement van Mr. Nosey en Flexmoeders op 20 juli j.l. kunnen 20% van de ouders fluiten naar hun kinderopvangtoeslag. Ook 1800 gastouders staan in de kou want die moeten wel de zorg leveren terwijl de kinderopvangtoeslag in de failliete boedel zit en dus niet aan hen wordt uitbetaald. Lees het hele artikel als PDF

Column ‘De GGD is boos’ 6-7/2012 MK

15 juni 2012 | Categorie: Archief

GGD Nederland is boos dat Villa Petit Paradis Kinderdagverblijf van het Jaar is geworden. Een inspectie omvat ruim 100 kwaliteitseisen en het winnende kinderdagverblijf uit Meppel had een dreumes die even ging wennen op de peutergroep administratief niet goed verwerkt. Download de column als PDF

Notitie ‘Afwijking van beleidsregels’

13 juni 2012 | Categorie: Archief Publicaties

Notitie over artikel 21 (overgangsbepaling), Besluit Kwaliteit Kinderopvang en het kritische advies van de Raad van State dd. 18 april 2012. Kindercentra die met GGD goedkeuring vóór 6 juni 2012 kunnen afwijken van de Beleidsregels door het bieden van een gelijkwaardig alternatief, mogen dat per 1 januari 2014 niet meer. Download …

Lees meer >

Column ‘Slagvaardig’ – 5/2012 MK

11 mei 2012 | Categorie: Archief

Ik bespeur veel onrust bij klanten en hun personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Ik bespeur veel onrust bij klanten en personeel over echt teruglopende vraag, rare legesheffingen, warrige en tegenstrijdige regelgeving en de toekomst. Op het internet lees ik harde kritiek op de Brancheorganisatie die te weinig strijdbaar is. Download de column als PDF