Actueel

Op deze pagina vindt u actuele nieuwsitems van Pulito, zoals de laatste nieuwsbrieven, columns plus recente artikelen en presentaties. Oudere columns en publicaties zitten in het archief.

Training IKK in de praktijk

26 september 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties Training IKK

Wet IKK

Op 1 januari 2018 treedt de  Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. Daisy Koekkoek van Daisy’s Opstapje en Reinoud Kroese van Pulito Advies hebben samen een training ontwikkeld voor kindercentra waarbij de nadruk ligt op ‘Hoe voldoe ik aan de Wet IKK’ en welke consequenties die heeft voor de bedrijfsvoering …

Lees meer >

Impact invoering Besluit IKK lijkt groter dat verwacht

18 april 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Vanuit de Tweede Kamer en vanuit het werkveld van de kinderopvang is het streven omarmd om actief te werken aan een verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit heeft geresulteerd in het wetvoorstel ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ dat medio april 2017 in de Eerste Kamer wordt behandeld. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.

Een belangrijke kwaliteitsverbetering is het aanpassen van zogenaamde BKR (beroepskracht-kind-ratio) voor kinderen jonger dan 12 maanden. …

Lees meer >

Taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ schetst vergezicht

29 maart 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Deze week heeft de taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ haar advies aan de minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aangeboden. Bij de totstandkoming van bredescholen/kindcentra bestaan veel belemmeringen wat betreft tegenstrijdige regelgeving en versnipperde geldstromen van centrale en decentrale overheden. Het rapport vormt een goede opsomming van alle belemmeringen. De ambities zijn tweeledig, enerzijds harmonisatie van geldstromen, regelgeving, CAO’s en inspecties, anderzijds het ontwikkelen en harmoniseren van kennis en vaardigheden van medewerkers …

Lees meer >

‘VVE-indicatie vergroot de kloof tussen kinderen’?

1 maart 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Het aantal kinderen op voorscholen is toegenomen. Goed nieuws? Nee, zegt columniste Aleid Truijens in de Volkskrant. ‘De goedbedoelde ‘indicatie’ vergroot de segregatie en de kloof alleen maar.’

Een verbazingwekkende veronderstelling. Het aantal wetenschappelijke rapporten dat de toegevoegde waarde van VVE programma’s onderschrijft is overweldigend. Het SER advies ‘Goed van start’ (12 januari jl.) beoogde aan deze discussie definitief een eind te maken maar feiten en meningen lopen nogal eens uit …

Lees meer >

Betekenis directe financiering voor gemeenten

27 februari 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren.

De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat DUO de kinderopvanginstellingen rechtstreeks bekostigt en dat ouders een eigen bijdrage aan DUO betalen waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. Volgens de rijksoverheid wordt het nieuwe systeem vanaf …

Lees meer >

Kwaliteit VVE/kinderopvang verbetert, nu de samenwerking nog!

24 februari 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Recente publicaties in de media ‘kwaliteit VVE verbeterd in G37’ (Inspectie van het onderwijs) en ‘gebruik van VVE toegenomen’ (Volkskrant 21 februari j.l.) geven een positiever beeld van de opbrengt van het VVE aanbod dan een paar jaar geleden. Ook het SER rapport over de kinderopvang stelt dat dat VVE/kinderopvang een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Weg met de schotten

Toch zijn er voor de sector nog de …

Lees meer >

Invoering wet Harmonisatie uitgesteld?

22 februari 2017 | Categorie: Actueel Archief Publicaties

Het concept-wetsvoorstel ‘directe financiering’ ligt momenteel ter advies bij de Raad van State. De motie-Heerma die 21 februari jl. is aangenomen houdt in dat als het wetsvoorstel directe financiering  vóór 1 september 2017 door de Tweede Kamer wordt aangenomen, de inwerkingtreding van de harmonisatie van de peuterspeelzalen wordt uitgesteld tot inwerkingtreding van de Wet directe financiering. Het voordeel zou dan zijn dat ouders na 2020 direct gebruik kunnen maken van het systeem van …

Lees meer >