Betekenis directe financiering voor gemeenten

Datum | 27 februari 2017
Categorie | Actueel Archief Publicaties

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren.

De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat DUO de kinderopvanginstellingen rechtstreeks bekostigt en dat ouders een eigen bijdrage aan DUO betalen waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. Volgens de rijksoverheid wordt het nieuwe systeem vanaf 2019 geleidelijk ingevoerd en in 2020 pas in zijn geheel.

Wat betekent dit voor de gemeenten?

De directe financiering gaat gepaard met het stopzetten van de decentralisatie-uitkering in het kader van de wet OKE. Dat betekent dat de subsidiestroom van de gemeente naar de kinderopvanginstellingen stopt. Sommige gemeentes geven ouders met een laag inkomen echter een extra subsidie voor VVE en soms ook voor reguliere opvang na het doorvoeren van een harmonisatie. Deze subsidiestroom zal los staan van de betaling van DUO aan de kinderopvanginstellingen en zal rechtstreeks tussen gemeente en kinderopvanginstelling middels een subsidiebeschikking blijven bestaan.