Artikel ‘Dichttimmeren of zelfregulering’ -3/2012 MK

Datum | 2 maart 2012
Categorie | Archief Publicaties
Onderwerp | Algemene Wet Bestuursrecht AMvB Awb beleidsregels Brancheorganisatie Commissie Gunning handhaving Peter Kuijper Raad van State Reinoud Kroese SZW toetsingskader toezicht VNG Wet Kinderopvang Wko

De kinderopvang ligt onder een vergrootglas. Te duur, toezicht en handhaving moeten strenger en de kwaliteit moet omhoog. Tegelijkertijd zitten kindercentra met vraaguitval, groeiende concurrentie en moeten ze transparanter werken. En dan zijn er nog de knellende en onduidelijke regelgeving, kwaliteitseisen en een strenger toezicht. Reinoud Kroese en Peter Kuijper zetten de ontwikkelingen op een rijtje en doen aanbevelingen. Download de pdf